Osteopati er en undersøkelse og behandlingsform hvor man bruker hendene som et viktig verktøy i håndtering av muskel- og skjelettplager. Opprinnelig er osteopati et utspring fra det amerikanske legestudiet på 1800- tallet og er derav bygget på medisinske fag som: anatomi, fysiologi, ortopedi og nevrologi. Når osteopati kom til Europa på 1900 tallet, valgte osteopaten å legge bort den tradisjonelle farmokologien og heller fokusere på de manuelle tiltakene for å bedre helse.

I store deler av verden blir i dag osteopati benyttet som en komplementær behandlingsform, med rett til henvisning og sykemeldinger. Land som benytter seg av denne praksisen inkluderer eksempelvis: England, Frankrike, Australia, Finland, Danmark, Sveits, Tyrkia, Portugal, Liechtenstein, Malta og Island. Her betraktes ikke osteopati som alternativt, men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner. (les mer på forbundets sider)

Osteopater er stolte av å behandle pasienter fra et helhetlig perspektiv, som i praksis betyr at vi forsøker å finne sammenhenger mellom de områdene, funksjonene og påkjenningene som påvirker deg og hverdagen din. Vi benytter oss av et mangfold av teknikker og metoder i behandling, eksempler på disse kan være:

  • Tøyninger
  • Leddmanipulasjoner
  • Bløtvevsteknikker
  • Bindevevsteknikker
  • Mobiliseringer
  • Muskel energi teknikker
  • Ergonomiveiledning
  • Opptrening etter skade
  • Styrkeøvelser og hjemmetrening
  • Opplæring og rådgivning for å mestre egne utfordringer og plager.