Bedrift og idrettsavtaler:

Her tilbys det hurtig oppfølging for deres utøvere eller ansatte, dersom de skulle oppleve plager og utfordringer fra muskel- og skjelettsystemet. Dette kan for bedrifter bidra til blant annet redusert sykefravær, økt motivasjon, arbeidsglede og effektivitet. Det er dyrt å ha ansatte sykemeldt, og det vil lønne seg å investere i deres helse når vi vet at diagnosegruppen “muskel- og skjelettlidelser” topper antall sykemeldinger her i Norge (NAV, 2017a).

For bedrifter tilbyr jeg mulighet for:

  • Oppmøte i bedrift, med medbrakt benk og utstyr.
  • Veiledning innen ergonomi i arbeidssituasjon.
  • Opptrening og veiledning etter skader.
  • Hjemme og kontorøvelser.
  • Faste kvelder eller dager for behandling.
  • Mulighet til å komme rett til behandling, uten henvisning fra lege.

For idrettslag:

  • De samme mulighetene som over.
  • Bistand ved konkurranser og samlinger.
  • Screene og følge opp utøvere gjennom hele sesonger.

Virker dette interessant for deg eller din bedrift/organisasjon? Ta kontakt på mail: carlpetterauby@gmail.com eller telefon: 47625023